Planlegg årsrapporten nå

Årsrapporter


Hvert år utvikler Newmarketing årsrapporter for en rekke oppdragsgivere, blant annet Pareto, Pareto Bank, Avantor, Tekna og Spesialenheten for Politisaker.


I nært samarbeid med kunden ­utvikler vi konsept og ­design, og vi bistår med tekst­arbeid. Vi tar også ansvar for å utvikle nettbaserte utgaver av årsrapporten.

entra_2015_b spesenhet_15 pareto entra_outside entra_inside