Boligprodusentene: Nettsted, informasjonsmateriell

Digitalt, Grafisk profil, Print
Boligprodusentene_web

Prosjektet:
Boligprodusentene er Norges ledende bransjeorganisasjon for produsenter av boliger og fritidsboliger. Newmarketing bistår med informasjonsmateriell, og har utviklet foreningens nettløsning.


Elementer:
Grafisk profil
Nettsted
Informasjon rundt den årlige Boligkonferansen.


Resultater:
Boligprodusentene har fått en ny og moderne profil, og et effektivt nettsted som har bidratt til å forenkle kommunikasjonen mellom organisasjonen og medlemmene.  

 

Boligkonferansen