Byggevareindustrien: Nettsted, informasjonsmateriell

Digitalt, Grafisk profil, Print

Prosjektet:
Da vi fikk i oppdrag å utvikle nye nettsider for Byggevareindustriens Forening kom også behovet for å modernisere organisasjonens grafiske identitet. Vi laget derfor en ny profil, med ny logo og et overordnet identitetsprogram.


Elementer:
Nettsted
Brosjyremateriell
Årsrapporter

Diverse-jobber_BYGGEVAREINDUSTRIEN