Avantor: Facebook-kampanje

Print, Sosiale medier


Prosjektet:
Avantor ønsket å ta i bruk Facebook som et strategisk virkemiddel i sin kommunikasjon for  Nydalen som destinasjon.

For å få mange følgere på kort tid opprettet vi to stillinger som deltids markedsførere – med en svært god timelønn. Hovedmålgruppen for dette var studenter og andre unge, og for å komme i betraktning måtte søknadsprosessen skje på Destinasjon Nydalens facebookside. Med kreative innspill på temaet «Nydalen» kvalifiserte det seg mange spennende kandidater.


Elementer:
Facebook-side
Stillingsannonser og plakater
To nyopprettede prosjektstillinger


Resultater:
I løpet av noen få dager fikk siden over 2000 følgere – og nærmere 100 søkere til de to stillingene. Samtidig har de to som fikk jobben etter kort tid tilført Avantor mye gjennom sin funksjon som «Social Media Managers». Facebook utgjør nå en stadig viktigere kanal for kommunikasjonen mellom Avantor og alle som har en relasjon til Nydalen.