Multiconsult: iPad-presentasjon

Branding, Digitalt


Prosjektet:
Multiconsult ønsket en selskapspresentasjon som var egnet i «én-til-én»-situasjoner, til bruk på iPad og tablets der det ikke er tilgang til nett. Vi utviklet en interaktiv presentasjon i ePub-format, som enkelt kan vedlikeholdes av kunden selv og distribueres på epost.

 


Løsningen:
Omlag 40 sider med bilder, tekst og animert infografikk.
Utviklet med standardprogram fra Adobe, slik at kunden selv kan oppdatere innholdet.

 


Anvendelse:
Presentasjonen blir brukt i forbindelse med møter, messer og i ulike salgs-sammenhenger der det ikke er tilgang på nett.