Kommunikasjonsstrategi for Smart-porteføljen

Strategi


Prosjektet:
Evry har utviklet en egen produktportefølje basert på Sharepoint og Office365. For å bedre forståelsen for produktet ute i markedet ble vi bedt om å vurdere og forbedre verdiforslag og presentasjonsmateriell.

Gjennom en fire ukers periode kjørte vi sammen med kunden en rekke workshops med salgsansvarlige i Evry for å komme frem til et mer salgbart verdiforslag.


Løsningselementer
Vi utviklet en ny salgshistorie for Smart-porteføljen. Denne dannet grunnlaget for et sett med nye presentasjoner som benyttes i innsalg og oppfølging.

Evry_pp