Tekna: Årsapport og informasjonsmateriell

Print


Bakgrunn:
Newmarketing har gjennom mange år hjulpet Tekna å utvikle årsrapporter og et bredt spekter av informasjonsmateriell. Med en stor informasjonsavdeling har Tekna gode ressurser internt, samtidig ønsker de tanker og ideer utenfra.

 


Elementer:
Årsrapporter
Powerpoint-presentasjoner
Kursprogrammer og informasjonsbrosjyrer
Annonser